Glas-in-loodraam

Glas-in-loodraam

“In het raam, dat een herinnering is aan het Eeuwfeest van het Christelijk Jonge Mannen Verbond is de compositie een symbolische voorstelling van het CJMV, maar het wil ook het doel van het Verbond tot uitdrukking brengen.
Het raam is samengesteld uit 6 delen, doch ook 1 deel. De onderste 3 panelen stellen Nederland voor, zee, land en water.
Op de dijk staan 2 figuren een jonge man en een knaap. De grote figuur legt beschermend de arm om de kleinere, terwijl de rechterhand een zaaiende beweging maakt.
Samen vormen zij het Verbond en bezaaien zij het ontgonnen land. De rij van kleine figuren geven een bonte mengeling aan van de diverse maatschappelijke schakeringen.
De figuur aan de rechterzijde stelt Christus voor, die de vruchten van het gezaaide verzamelt. De principiële grondslag van het Verbond wordt hiermee uitgedrukt.
De figuur in het middenpaneel boven in het raam stellen de oprichters van het Verbond voor. Deze staan op de achtergrond.
Over dit alles welft zich de regenboog, ontstaan door de Zon, het grote Licht, de krachtbron van alles wat leeft en groeit, als symbool van het verbond”

Naar boven